Waarom lid worden van een studentenvereniging?

Delft kent een veelzijdig en bruisend studentenleven door haar vele verschillende studentenverenigingen. Een bijzonder hoog percentage studenten in Delft is actief bij een van deze verenigingen. Door lid te worden bij een vereniging leer je in sneltreinvaart nieuwe mensen kennen. Niet voor niets wordt een studentenvereniging regelmatig een ‘sociale snelkookpan’ genoemd. Een vereniging geeft je bovendien vele mogelijkheden voor ontplooiing buiten het curriculum.

 

Waarom lid worden bij Sint Jansbrug? 

Sint Jansbrug is groot genoeg om een zeer breed scala aan mogelijkheden, activiteiten en commissies te bieden. Zo zetten we ieder jaar een festival neer voor ruim duizend bezoekers! Tegelijkertijd zijn we met 750 leden ook klein genoeg om een gezellige sfeer te behouden waarbij iedereen elkaar kent. Door de grote diversiteit van de leden zijn er veel groeperingen met verschillende karakters. Sint Jansbrug combineert een rijke historie en tradities met een progressieve kijk op de wereld!

 

Wat heeft Sint Jansbrug te bieden?

Binnen een korte tijd heb je een diverse en grote vriendengroep in Delft. Doordat leden bij Sint Jansbrug gelijkwaardig zijn leren jongere- en ouderejaars elkaar snel kennen. Dagelijks ontmoeten tal van Sint Jansbruggers elkaar; zowel op de vereniging als in de collegezalen en in de studentenhuizen. Studentenverenigingen bieden meer dan alleen veel gezelligheid: binnen onderverenigingen is er aandacht voor verschillende sporten, muziek en cultuur. Bij Sint Jansbrug ontplooit iedereen zich op zijn eigen manier; van commissie- en bestuurservaring tot voetbaltoernooien en jamsessies.

 

Hoe te combineren met studeren?

Studie staat bij ons altijd op de eerste plaats. Een succesvol lid en ingenieur worden betekent studie, werk, ontplooiing en gezelligheid op een goede manier combineren. Tijdens het gehele eerste jaar worden er door de studiebegeleidingscommissie studiesessies en bijspijkeravonden georganiseerd. Op die avonden, maar ook rond de tentamenperiode, studeren grote en kleine groepen leden samen. De TU Delft geeft al meerdere jaren aan dat studenten die ergens lid zijn vaker hun BSA halen dan andere studenten.

 

Inschrijven, en dan?

Gedurende de OWee (22 t/m 25 augustus) kun je je inschrijven bij Sint Jansbrug. Wanneer honderdvijftig nieuwe eerstejaars zich hebben aangemeld sluiten de inschrijvingen. Na de OWee is er een kamp van vijf dagen waar met tal van activiteiten een basis wordt gelegd voor hechte vriendschappen. Daaropvolgend start de verenigingstijd van vijf weken welke is afgestemd op de verschillende studie-roosters. Op de twee a drie avonden in deze weken leren de aankomend eerstejaars Sint Jansbrug en haar leden kennen. Lees meer over onze introductieperiode op onze regulier website.

 

Start de beste tijd van je leven bij Sint Jansbrug. Laat je leven!

 

Andere vragen over de OWee?

Stuur gerust een mail naar oc@sintjansbrug.nl

CATEGORY