Studie Begeleidingscommissie
Het studiebegeleidingssysteem van Sint Jansbrug wordt georganiseerd door BOSS. Deze commissie zorgt ervoor dat alle nieuwe leden mentoren aangewezen krijgen. Deze mentoren zijn de HELDEN van de vereniging. De HELDEN zullen samen met BOSS leuke activiteiten gaan organiseren zodat de eerstejaars veel ouderejaars van dezelfde studie zullen ontmoeten en beter leren kennen. Een goed voorbeeld hiervan is het betondiner dat ieder jaar georganiseerd wordt door de HELDEN van civiel. Hierdoor wordt het mogelijk voor de nieuwe eerstejaars om makkelijk contact te zoeken met de ouderejaars en zouden ze op deze manier alle vragen met betrekking tot hun studie kwijt kunnen, naast de hulp die de HELDEN natuurlijk ook kunnen bieden. En niet alleen de HELDEN zullen de eerstejaars gaan helpen, ook zal BOSS de nieuwe leden studiebegeleiding aanbieden door het organiseren van cursussen (om bijvoorbeeld beter met Indesign en LaTeX te kunnen werken), opfriscursussen van eerstejaars vakken, en studiesessies in de UB (universiteitsbieb). Zodat er tijdens de tentamenweken een afgesloten ruimte is om te studeren in de vaak overvolle UB.